Profiel Directeur Nationale Monumentenorganisatie (NMo)

Vacature per 1-10-2019 voor 36 uur in de week

De directeur van de NMo is in de eerste plaats een boegbeeld in de culturele sector, een netwerker en een verbinder. Samenwerking is de basis waarop de NMo is gebouwd. Hij of zij moet in staat zijn de belangen van de aangesloten lid-organisaties samen te brengen, hier beleid op te maken en dit uit te voeren. Bestuurlijke sensitiviteit is van groot belang. De directeur is de schakel tussen het bestuur van de vereniging, de uitvoerende stichting en de medewerkers, leden en partners van de vereniging.

Hij/zij heeft inhoudelijke kennis van de culturele sector en functioneert op academisch denk- en werkniveau. Kennis van gebouwd erfgoed en groen erfgoed strekt tot aanbeveling. Kandidaten die niet uit monumentenorganisaties afkomstig zijn, worden nadrukkelijk geadviseerd te solliciteren. Hij/zij beschikt over strategisch inzicht, communicatieve en diplomatieke vaardigheden en is bekend met de wegen naar politiek en overheid.

De directeur beschikt over een analytische en ondernemende geest en is aantoonbaar bekend met ondernemerschap in de cultuursector. Hij/zij kent de wegen naar financiële middelen (fondsen, etc.) en is thuis in de wereld van vermogensbeheer en de financiële sector.

De directeur beschikt over commerciële kwaliteiten. Dit is belangrijk omdat de vereniging in belangrijke mate afhankelijk is van eigen verdienmodellen. De directeur is in staat om kansen voor het ontwikkelen van verdienmodellen in het veld te signaleren en daadwerkelijk uit te werken en te implementeren.

De directeur is ambtshalve tevens voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Monumenten Bezit (SMB). Hij oefent samen met twee andere leden van de Raad het toezicht uit op deze stichting waarin de door de NMo verworven monumenten zijn ondergebracht en worden beheerd.

Gezien de schaal van de organisatie met een klein team, is het belangrijk dat er een optimale aansluiting is bij het team dat bestaat uit twee vaste medewerkers, drie projectmedewerkers en een aantal vrijwilligers/adviseurs. Directeur en team moeten volledig op elkaar zijn ingespeeld. Dit is nodig om met een kleine organisatie veel werk te verzetten. De fase waarin de NMo zich bevindt vraagt om iemand die in staat is om samen met het team de sedert 2013 opgebouwde organisatie verder uit te bouwen en duurzaam te verankeren in de culturele sector.

Salariëring vindt plaats conform beloningsvoorschriften voor CBF Goede Doelen.

U kunt uw belangstelling voor deze vacature kenbaar maken door vóór dinsdag 10 september 2019 een brief te zenden aan: secretariaat NMo t.a.v. mevrouw E. de Kruijff, Daam Fockemalaan 22, 3818 KG Amersfoort.