NMo NU 10 Bijeenkomst: Kerkenvisies: een impuls voor de toekomst van monumentale kerkgebouwen in Nederland

Kerkenvisies: een impuls voor de toekomst van monumentale kerkgebouwen in Nederland

D: Donderdag 7 februari 2019
T: 14.15 – 18.00 uur, inloop vanaf 13.45 uur
L: De Wittenberg, Evangelisch Lutherse Diaconie Oude Mannen- en Vrouwenhuis, Nieuwe Keizersgracht 570, Amsterdam

Lezingen en paneldiscussie door:

Frank Strolenberg
Programmaleider Religieus Erfgoed, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Alice Gut
Adviseur Monumenten, gemeente Utrecht

Spreker 3
Wordt nog aangekondigd

Charlotte van Emstede
Dagvoorzitter, Nationale Monumentenorganisatie

Naar verwachting zal in de komende jaren zo’n 30 tot 80 procent van de ruim 5.600 kerkgebouwen in Nederland minder worden gebruikt of leeg komen te staan. Het is van groot belang dat we deze monumentale gebouwen en hun bijzondere interieurs voor de toekomst behouden. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besloot daarom gemeenten begeleiding te bieden bij het opstellen van een zogenaamde integrale kerkenvisie. Hierbij werken gemeenten, eigenaren van kerkgebouwen, erfgoedorganisaties en burgers actief samen aan het ontwikkelen van een strategisch visie op een duurzame toekomst voor het totale kerkenbestand binnen de betreffende gemeente. In 2018 heeft een zestal gemeentes binnen de Pilot Kerkenvisies gewerkt aan het opstellen van zo’n kerkenvisie.

In de komende drie jaar stelt de Minister van OCW een bedrag van ca. 3 miljoen euro per jaar beschikbaar voor het opstellen van integrale kerkenvisies. Met ingang van 1 januari jl. is dit geld beschikbaar voor gemeenten die een integrale kerkenvisie willen opstellen. In deze NMo NU bijeenkomst zullen de sprekers vanuit de drie invalshoeken van rijksoverheid, gemeente en kerkeigenaar ingaan op het hoe en waarom van een integrale kerkenvisie: wat houdt een kerkenvisie precies in, wat kunnen we leren van de eerste ervaringen met het opstellen van een dergelijke visie, en hoe kun je de maatschappelijke functie van een kerkgebouw behouden of hernieuwen?

Programma

13.45 Inloop met koffie en thee

14.15 Welkom door Robert Quarles van Ufford, directeur NMo
Introductie door dagvoorzitter Charlotte van Emstede

14.30 Frank Strolenberg, RCE

15.10 Alice Gut, gemeente Utrecht

15.40 Intermezzo

16.00 Spreker 3

16.30 Discussie

17.00 Borrel

Aanmelden
Graag verzoeken wij u om een e-mail te sturen aan: info@nationalemonumentenorganisatie.nl

Nationale Monumentenorganisatie
Monumenten efficiënt behouden en beheren door kennis en expertise in het Nederlandse monumentenveld te verenigen en op grote schaal monumenten te verwerven. Dat is het uitgangspunt van de NMo. In een versnipperde Nederlandse monumentenwereld is een behoefte aan zowel een onderkomen voor monumenten die buiten de scope van de bestaande monumentenorganisaties vallen als een centrale plek waar kennis wordt geborgd, gedeeld en ontwikkeld. Vanuit deze laatste behoefte organiseert NMo een vast aantal NMo NU bijeenkomsten per jaar.

Volgende bijeenkomsten:

Noteert u alvast de data voor de andere NMo NU bijeenkomsten in 2019:

Donderdag 6 juni 2019
Energietransitie en werelderfgoed: wat betekent de energietransitie voor de Nederlandse werelderfgoed sites

Donderdag 5 september 2019
Meerjaren-onderhoudsprogramma’s en monumenten: inzicht in modellen en werkwijzen gekoppeld aan uitvoering en ervaringen

Donderdag 21 november 2019
Monumenten in donkere dagen: verlichtingsplannen, wat kan er, wat levert het op en hoe kan het duurzaam