Oostkerk Middelburg

Belangrijke ontwikkelingen zijn er te melden rond de toekomst van de Oostkerk. De Oostkerk kan hopelijk nog dit najaar aan de Nationale Monumentenorganisatie (NMo)  en de daaraan verbonden Stichting Monumentenbezit (SMB) worden overgedragen. Om dat te kunnen doen moet er een instandhoudingsfonds komen waarin 2 miljoen euro wordt gestort. Aan dit fonds  dat dient voor de duurzame instandhouding van de Oostkerk dragen de gemeente Middelburg en de PGM ieder 5 ton bij. NMo en SMB hebben besloten 5 ton ‘voor te financieren’ en Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor het provinciale aandeel in dit fonds (eveneens 5 ton) dat voor 2019/2020 stond gereserveerd, naar voren te halen naar 2018. Afhankelijk van de besluitvorming in de Staten op 21 september a.s. lijkt het er dus op dat op deze manier  in oktober de kerk kan worden overgedragen, waarmee langjarig het behoud van de Oostkerk is veiliggesteld. Het iconische monument krijgt bij de NMo een culturele herbestemming die naar verwachting veel bezoekers uit Zeeland en daarbuiten zal trekken.