Nieuwe bestuursleden gekozen

Op 18 mei 2018 stemden de leden tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering in met de voordracht van Kees Lever, directeur grond en gebouw bij Staatsbosbeheer,  en Marc van den Tweel, algemeen directeur Natuurmonumenten, als bestuursleden.  

Lever heeft ruime ervaring in zowel het bedrijfsleven als bij de Rijksoverheid. Binnen het Directieteam van Staatsbosbeheer is hij verantwoordelijk voor een aantal specialistische afdelingen en een viertal provinciale eenheden (Noord-Holland, Zuid- Holland, Utrecht en Flevoland).

Van den Tweel werkte voordat hij aantrad bij Natuurmonumenten tien jaar bij het Wereld Natuur Fonds. Ook was hij lid van de Raad van Toezicht van PAN Parks, een organisatie die zich richtte op natuurbescherming, plattelandsontwikkeling en toerisme. Sinds 2013 is hij algemeen directeur van Natuurmonumenten. 

Beide organisaties (zowel Staatsbosbeheer als Natuurmonumenten) zijn al langere tijd verbonden aan de NMo. Vereniging Natuurmonumenten was zelfs één van de grondleggers van de NMo. Het bestuur van de Nationale Monumentenorganisatie is onbezoldigd en sinds 1 januari 2015 is de NMo aangewezen als  Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  Wij wensen beide bestuursleden veel wijsheid en succes toe.