Uitnodiging: donderdag 7 juni NMo NU

Verrassend rood in het groen: van verscholen geheim tot verbindende schakel in het historisch landschap

D: Donderdag 7 juni 2018
T: 14.00 – 18.00 uur
L: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
    Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort
    (wegens verbouwing OLV Ter Eem klooster)
P: er is geen parkeergelegenheid aanwezig, parkeren in de nabijgelegen parkeergarages

Lezingen en interactieve paneldiscussie door:

Els van der Laan
Landschapsarchitect-directeur N0.0RDPEIL, programmaleider
Stichting Noordelijk Lustwarande en PhDer-TU Delft


John Smits
Projectmanager, Landschap Cultuurhistorie & Gebouwen, Staatsbosbeheer

Edmond Staal
Stafmedewerker Externe betrekkingen, Stichting het Limburgs Landschap

Wineke Allersma
Adviseur Gebouwd Erfgoed, Vereniging Natuurmonumenten

Charlotte van Emstede, Dagvoorzitter
Onderzoeker-eigenaar Charlotte van Emstede Onderzoeksstudio voor Gebouwd Erfgoed

In de afgelopen jaren is er ruim aandacht gekomen voor groen erfgoed in relatie tot rood erfgoed. Daarbij is vooral ingegaan op de onderlinge verschillen in bijvoorbeeld de beleving, benutting en het beheer van rood versus groen erfgoed, het onderscheid in subsidiemogelijkheden en regelgeving. Natuur- en landschapsorganisaties ervaren echter dat de tweedeling in de praktijk niet zo strikt is. Tijd dus om een kleine inventaris van rood-in-groen projecten op te maken en enkele inspirerende voorbeelden de revue te laten passeren. Onder de noemer 'Verrassend rood in het groen: van verscholen geheim tot verbindende schakel in het historisch landschap' zullen vier sprekers ingaan op de manier waarop hun organisatie erin slaagt om rood erfgoed zó in te zetten dat het groene erfgoed (steviger) op de kaart wordt gezet of op een bijzondere manier kan worden beleefd en gebruikt.


Programma

14.00    Ontvangst
14.30    Welkom door Robert Quarles van Ufford, directeur Nationale Monumentenorganisatie
14.40    Introductie door dagvoorzitter Charlotte van Emstede
14.45    Noordelijke Lustwarande, groen erfgoed als verbinding, Els van der Laan, N0.0RDPEIL / Stichting Noordelijke Lustwarande/ TU Delft
15.15    Buitenplaats Elswout te Overveen, John Smits, Staatsbosbeheer
15.45    Intermezzo
16.00    Bosbrasserie In de Sluis / Bezoekerscentrum Nationaal Park de Maasduinen, Edmond Staal, Stichting het Limburgs Landschap
16.30    Waterloopbos, proeftuin in het Voorsterbos, Wineke Allersma, Vereniging Natuurmonumenten
17.00    Paneldiscussie
17.30    Borrel

Aanmelden
Graag verzoeken wij u om een email te sturen aan: info@nationalemonumentenorganisatie.nl

Nationale Monumentenorganisatie
Monumenten efficiënt behouden en beheren door kennis en expertise in het Nederlandse monumentenveld te verenigen en op grote schaal monumenten te verwerven. Dat is het uitgangspunt van de NMo. In een versnipperde Nederlandse monumentenwereld is een behoefte aan zowel een onderkomen voor monumenten die buiten de scope van de bestaande monumentenorganisaties vallen als een centrale plek waar kennis wordt geborgd, gedeeld en ontwikkeld. Vanuit deze laatste behoefte organiseert NMo een vast aantal kennisbijeenkomsten per jaar.

Volgende bijeenkomsten:
Noteert u alvast de data voor de andere NMo NU bijeenkomsten in 2018:

Donderdag 4 oktober
Water & monumenten: de impact van wateroverlast op monumenten

Donderdag 29 november
Duurzaam energiebeheer en monumenten: nieuwe inzichten en slimme oplossingen