NMo NU Bijeenkomst Duurzaam energiebeheer en monumenten

Duurzaam energiebeheer en monumenten: over principes, do’s and dont’s en praktische oplossingen

D: Donderdag 29 november 2018
T: 15.00 – 18.00 uur
L: NMo, OLV Ter Eem klooster
Daam Fockemalaan 22, Amersfoort

Lezingen en interactieve paneldiscussie door:

Evert Jan Nusselder
Restauratie-architect en Adviseur monumentenzorg bij Bureau Monumentenzorg

Kees van der Linden
Adviseur bouwfysica en binnenmilieu bij AaCee Bouwen en Milieu

Dick van ’t Slot
Adviseur energie en installaties bij DWA

Charlotte van Emstede, Dagvoorzitter
Onderzoeker-eigenaar Charlotte van Emstede Onderzoeksstudio voor Gebouwd Erfgoed

De Nederlandse regering wil dat in 2050 alle energie duurzaam wordt opgewekt en de CO2 uitstoot is gereduceerd tot nul. Deze ambitieuze doelstelling heeft tot gevolg dat alle Nederlandse huishoudens tegen die tijd energieneutraal moeten zijn. Dit geldt voor nieuwbouw en bestaande bouw, en dus ook voor monumenten. Maar hoe kunnen we dat deel van het gehele Nederlandse bouwbestand verduurzamen én hun monumentale waarde behouden? Het idee leeft dat duurzaamheid en monumentwaarde moeilijk samengaan.

De NMo NU bijeenkomst ‘Duurzaam energiebeheer en monumenten’ zal een echte praktijkmiddag worden. De drie sprekers laten zien dat het verduurzamen van monumenten weliswaar uitdagend is, maar niet onmogelijk en dat het ook onverwachte kansen biedt. Het doel is om de deelnemers aan deze bijeenkomst te inspireren en praktijktips mee te geven. Daarom vragen we u om bij uw aanmelding voor deze middag ook indien gewenst meteen één praktische duurzaamheidsvraag in te sturen. Tijdens de discussie zal die plenair worden behandeld en gaat u meteen naar huis met een mini-advies van deze experts!


Programma

14.30 Inloop met koffie en thee

15.00 Welkom door Robert Quarles van Ufford,directeur Nationale Monumentenorganisatie

Introductie door dagvoorzitter Charlotte van Emstede

15.15 Energiebesparing bij monumenten
Evert Jan Nusselder, Bureau Monumentenzorg

15.45 Warmte en vocht: hoe werkt dat eigenlijk?
Kees van der Linden, AaCee Bouwen en Milieu

16.15 Intermezzo

16.30 Praktische (on)mogelijkheden van duurzame technieken
Dick van ’t Slot, DWA

17.00 Discussie en behandeling van úw vragen

17.30 Borrel

Aanmelden en insturen van vragen
Vermeld bij uw aanmelding desgewenst ook één praktische duurzaamheidsvraag of -kwestie waarmee u of uw organisatie worstelt en die u graag beantwoord hoort tijdens deze middag. Graag verzoeken wij u om een e-mail te sturen aan: info@nationalemonumentenorganisatie.nl

Nationale Monumentenorganisatie
Monumenten efficiënt behouden en beheren door kennis en expertise in het Nederlandse monumentenveld te verenigen en op grote schaal monumenten te verwerven. Dat is het uitgangspunt van de NMo. In een versnipperde Nederlandse monumentenwereld is een behoefte aan zowel een onderkomen voor monumenten die buiten de scope van de bestaande monumentenorganisaties vallen als een centrale plek waar kennis wordt geborgd, gedeeld en ontwikkeld. Vanuit deze laatste behoefte organiseert NMo een vast aantal kennisbijeenkomsten per jaar.

Volgende bijeenkomsten:

Noteert u alvast de data voor de NMo NU bijeenkomsten in 2019:

Donderdag 7 februari 2019
Donderdag 6 juni 2019
Donderdag 5 september 2019
Donderdag 21 november 2019