Kennisbijeenkomst 4: Exploitatie van Historische Huizen en Industriële Complexen

Exploitatie van Historische Huizen en
Industriële Complexen

Opera in de tuin van Museum Van Loon Amsterdam

Opera in de tuin van Museum Van Loon Amsterdam

 

 D: Donderdag 12 oktober 2017
T: 15.00 – 17.30 uur
L: NMo, OLV Ter Eem klooster
   Daam Fockemalaan 22, Amersfoort

Lezingen en interactieve paneldiscussie door (voorlopig):

Tonko Grever
Directeur en conservator, Museum Van Loon, Amsterdam

Hans Broekmeulen
Directeur-bestuurder Willemsoord BV (voormalige Rijkswerf), Den Helder

Evert Verhagen
Project manager Creative Cities/REUSE, project manager herbestemming Westergasfabriek

Charlotte van Emstede, dagvoorzitter
Onderzoeker

Herbestemming betekent in veel gevallen dat een monument ook opnieuw geëxploiteerd wordt. Een exploitatieplan dient rekening te houden met de monumentale status van een gebouw en/of locatie. Maar ook andere facetten spelen een rol, bijvoorbeeld hoe ga je om met een toenemende toeristenstroom in het werelderfgoed-centrum van Amsterdam? Of hoe ga je in een exploitatie om met een bezoekersstroom die juist nog op gang moet komen? Hoe koppel je een unique selling point van een monument aan een herbestemming en een gezonde exploitatie?

Programma (voorlopig)
14.30    Ontvangst
15.00    Welkom door Robert Quarles van Ufford, directeur Nationale Monumentenorganisatie
15.10     Introductie door dagvoorzitter Charlotte van Emstede
15.15     Een huis dat werkt, Tonko Grever, Museum Van Loon, Amsterdam
15.45    De kunst van de regie, Hans Broekmeulen, Willemsoord BV, Den Helder
16.15     Intermezzo
16.30    Evert Verhagen, Creative Cities/ REUSE/ Westergasfabriek, Amsterdam
17.00    Interactieve paneldiscussie
17.30    Borrel

Aanmelden
Graag verzoeken wij u om een email te sturen aan: info@nationalemonumentenorganisatie.nl

Nationale Monumentenorganisatie
Monumenten efficiënt behouden en beheren door kennis en expertise in het Nederlandse monumentenveld te verenigen en op grote schaal monumenten te verwerven.  Dat is het uitgangspunt van de NMo. In een versnipperde Nederlandse monumentenwereld is een behoefte aan zowel een onderkomen voor monumenten die buiten de scope van de bestaande monumentenorganisaties vallen als een centrale plek waar kennis wordt geborgd, gedeeld en ontwikkeld. Vanuit deze laatste behoefte organiseert NMo een vast aantal kennisbijeenkomsten per jaar.

Volgende bijeenkomsten:
Erfgoed Telt: toekomstbestendig erfgoedbeleid
D: Donderdag 23 november 2017
T: 15.00 – 17.00 uur
L: Nationale Monumentenorganisatie, Amersfoort

Virtual reality & serious gaming: het profijt voor monumenten
D: Donderdag 1 februari 2018
T: 13.00 – 17.00 uur
L: Blokhuispoort, Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018