Verslag Kennisbijeenkomst 8 juni: “Monumenten en Aardbevingsgebieden”

Op donderdag 8 juni organiseerde de NMo haar derde kennisbijeenkomst “Monumenten en Aardbevingsgebieden. Buitenland, leefbaarheid, constructies”. Deze vond geheel toepasselijk plaats in de provincie Groningen, en wel in de Abdijkerk van Aduard. Drie sprekers gingen in op programma’s en onderzoeken op het snijvlak van cultureel erfgoed en aardbevingen.

Eveline de Weerd van het Prins Claus Fonds voor Cultuur en Ontwikkeling ging in op het programma Cultural Emergency Response. Aan de hand van drie voorbeelden uit Nepal, liet zij zien hoe het fonds eerste hulp biedt in geval van aardbevingsschade aan monumenten. Eveline benadrukte dat het niet alleen belangrijk is om na een aardbeving zo snel mogelijk te handelen, maar dat het vooral van belang is om met lokale partijen samen te werken en deze onderling te verbinden in een kennisnetwerk.

De tweede spreker was Eefje van Duin van Libau, een onafhankelijke integrale adviesorganisatie voor cultureel erfgoed. Zij vertelde over het programma Herbestemming Cultureel Erfgoed en hoe dit ondersteuning biedt aan initiatiefnemers met plannen voor het herbestemmen van bijzondere monumentale gebouwen. Eefje liet zien hoe belangrijk dit is om de leefbaarheid in het gebied te vergroten.

Ihsan Bal van de Hanzehogeschool vertelde over het onderzoek dat hij in Turkije, Italië en Griekenland heeft gedaan naar het versterken van gebouwen in aardbevingsgebieden. Hij liet zien welke onderzoeken eerst nodig zijn om te kunnen bepalen wat in een bepaald gebouw de juiste maatregelen zijn om te treffen. Na de lezingen volgde een plenaire discussie. De middag werd afgesloten met een borrel.