Kennisbijeenkomst Monumenten en Aardbevingsgebieden - 8 juni

Kennisbijeenkomst Monumenten en Aardbevingsgebieden

Monumenten en
Aardbevingsgebieden

Buitenland, leefbaarheid,
constructies

D: Donderdag 8 juni 2017
T: 13.00 – 17.00 uur
L: Abdijkerk klooster Aduard
Burgemeester Seinenstraat 42
9831 PX Aduard

Lezingen en interactieve paneldiscussie door:

Eveline de Weerd
Onderzoeker, Prince Claus Fund for Culture and Development

Eefje van Duin
Adviseur Cultureel Erfgoed, Libau, Groningen

Ihsan Bal
Lector Aardbevingsbestendig Bouwen, Hanzehogeschool Groningen

Charlotte van Emstede, dagvoorzitter
Onderzoeker, Maastricht Centre for Arts and Culture, Conservation and Heritage (MACCH),
Universiteit Maastricht

Aardbevingen gerelateerd aan de gaswinning in Noord-Nederland zijn een regelmatig
terugkerend nieuwsitem. Diverse soorten gebouwen ondervinden schade door deze
bevingen. Ook monumenten krijgen hiermee te maken. Wat doe je als een monument wordt
getroffen door een aardbeving? Hoe kun je schade vooraf beperken? Is een nulmeting zinvol
en hoe kun je kwetsbare punten herkennen? Hoe zit het met schadevergoedingen? En wat
kunnen we leren van ervaringen uit aardbevingsgebieden buiten Nederland, zoals Italië,
Nepal en Japan? In deze kennisbijeenkomst zullen we aan de hand van de lezingen van drie
sprekers op zoek gaan naar mogelijke antwoorden op deze vragen.

Programma
13.00 Ontvangst en bekijken Abdijkerk op eigen gelegenheid
14.00 Welkom door Robert Quarles van Ufford, directeur Nationale
          Monumentenorganisatie
14.10 Introductie door dagvoorzitter Charlotte van Emstede, Universiteit Maastricht
14.15 Eveline de Weerd, Prince Claus Fund for Culture and Development
14.45 Eefje van Duin, Libau
15.15 Intermezzo
15.30 Ihsan Bal, Hanzehogeschool Groningen
16.00 Interactieve paneldiscussie
16.30 Borrel

Aanmelden
Graag verzoeken wij u om een e-mail te sturen aan:
info@nationalemonumentenorganisatie.nl.

Nationale Monumentenorganisatie
Monumenten efficiënt behouden en beheren door kennis en expertise in het Nederlandse
monumentenveld te verenigen en op grote schaal monumenten te verwerven. Dat is het
uitgangspunt van de NMo. In een versnipperde Nederlandse monumentenwereld is een
behoefte aan zowel een onderkomen voor monumenten die buiten de scope van de
bestaande monumentenorganisaties vallen als een centrale plek waar kennis wordt geborgd,
gedeeld en ontwikkeld. Vanuit deze laatste behoefte organiseert NMo een vast aantal
kennisbijeenkomsten per jaar.

Volgende bijeenkomst:
Samenwerking in monumentenland
D: Donderdag 12 oktober 2017
T: 15.00 – 17.00 uur
L: Nationale Monumentenorganisatie, Amersfoort