Eerste Kennisbijeenkomst NMo

Maatschappij en Monument
Erfgoedwaardering, door diverse brillen bezien

 

Donderdag 9 maart 2017
15.00 – 17.00 uur
NMo, OLV Ter Eem klooster, Daam
Fockemalaan 22, Amersfoort      


Lezingen en interactieve paneldiscussie door:

Charlotte van Emstede
Onderzoeker, Maastricht Centre for Arts and Culture, Conservation  
and Heritage (MACCH), Universiteit Maastricht

Frank Strolenberg
Programmamanager Herbestemming & Agenda Toekomst Religieus Erfgoed, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Marc van Roosmalen
Senior architect-adviseur, Rijksvastgoedbedrijf


De waardering van erfgoed is in beweging. Waar in het verleden een puur wetenschappelijke onderbouwing de waarde van erfgoed voornamelijk bepaalde, komen meer en meer andere factoren in beeld. De mening van gebruikers en belanghebbenden wordt hierin steeds belangrijker. Hiermee wordt niet alleen het verleden een belangrijke graadmeter maar juist ook de toekomst. In deze themabijeenkomst zullen drie sprekers ingaan op het erfgoed als maatschappelijke opgave, bezien door hun eigen bril.

Programma

15.00    Welkom door Robert Quarles van Ufford, directeur Nationale Monumentenorganisatie
15.10     Introductie door dagvoorzitter Charlotte van Emstede, Universiteit Maastricht
15.30    Alles kan met een Rijksmonument door Frank Strolenberg
16.00    Intermezzo
16.15     Door de ogen van een architect door Marc van Roosmalen
16.45    Interactieve paneldiscussie
17.00    Borrel
 

Aanmelden
Graag verzoeken wij u om een e-mail te sturen naar: info@nationalemonumentenorganisatie.nl

Nationale Monumentenorganisatie
Monumenten efficiënt behouden en beheren door kennis en expertise in het Nederlandse monumentenveld te verenigen en op grote schaal monumenten te verwerven.  Dat is het uitgangspunt van de NMo. In een versnipperde Nederlandse monumentenwereld is een behoefte aan zowel een onderkomen voor monumenten die buiten de scope van de bestaande monumentenorganisaties vallen als een centrale plek waar kennis wordt geborgd, gedeeld en ontwikkeld. Vanuit deze laatste behoefte organiseert NMo een vast aantal themabijeenkomsten per jaar.

Volgende bijeenkomst:
Monumenten in aardbevingsgebieden
D: Donderdag 8 juni 2017
T: 15.00 – 17.00 uur
L: Klooster van Aduard, Aduard (Groningen) onder voorbehoud