NMo NU: Kennisbijeenkomst Virtual reality & serious gaming: het profijt voor monumenten

19-12-2017 12-14-47.jpg

Lezingen en interactieve paneldiscussie door:

Marc van Hasselt
Mede-oprichter van Novitas Heritage

Pieter van der Heijden
Oprichter en partner van XPEX, creatief leider van de Canon van Nederland in het Nederlands Openluchtmuseum

Janneke Stuive-Stelpstra en Jan-Jaap Severs
Programma-manager Blokhuispoort bij BOEi; Oprichter en directeur van Grendel Games

Charlotte van Emstede, dagvoorzitter
Oprichter en onderzoeker, Charlotte van Emstede Onderzoeksstudio voor Gebouwd Erfgoed

Wil de erfgoedzorg met beide benen in de 21ste eeuw staan, dan is het onontkoombaar dat er gebruik wordt gemaakt van nieuwe en digitale media. Die zijn niet alleen zeer bruikbaar om meer informatie over het erfgoed te vergaren. Zij kunnen ook heel goed worden gebruikt om op een nieuwe en interactieve manier te leren en communiceren over geschiedenis. Maar hoe draag je op een innovatieve en effectieve manier kennis van het erfgoed over aan mede-professionals en aan het publiek? Welke bijdrage kunnen bijvoorbeeld virtual reality en serious gaming daaraan leveren? Welke producten zijn er in ontwikkeling, hoe kun je die inzetten, en met welk resultaat?
In deze NMo Kennisbijeenkomst vertellen drie professionals uit de kunst-, cultuur- en mediasector over het nut, en misschien wel de noodzaak, van nieuwe media in de erfgoedzorg. Ook is er gelegenheid om zelf de serious game Blokhuispoort uit te proberen, die is ontwikkeld door Grendel Games.


Programma
13.00    Ontvangst
13.40    Welkom door Robert Quarles van Ufford, directeur Nationale Monumentenorganisatie
13.50    Introductie door dagvoorzitter Charlotte van Emstede
14.00    Marc van Hasselt, Mede-oprichter van Novitas Heritage
14.30    Pieter van der Heijden, Oprichter en partner van XPEX
15.00    Intermezzo
15.30    Janneke Stuive-Stelpstra, Programmamanager Blokhuispoort bij BOEi, en Jan-Jaap Severs, Oprichter en directeur van Grendel Games
16.00    Interactieve paneldiscussie onder leiding van Charlotte van Emstede
16.30    Serious game Blokhuispoort en borrel

Aanmelden
Graag verzoeken wij u om een email te sturen aan: info@nationalemonumentenorganisatie.nl

Nationale Monumentenorganisatie
Monumenten efficiënt behouden en beheren door kennis en expertise in het Nederlandse monumentenveld te verenigen en op grote schaal monumenten te verwerven.  Dat is het uitgangspunt van de NMo. In een versnipperde Nederlandse monumentenwereld is een behoefte aan zowel een onderkomen voor monumenten die buiten de scope van de bestaande monumentenorganisaties vallen als een centrale plek waar kennis wordt geborgd, gedeeld en ontwikkeld. Vanuit deze laatste behoefte organiseert NMo een vast aantal kennisbijeenkomsten per jaar.

Volgende bijeenkomsten:
Noteert u alvast de data voor de andere NMo NU bijeenkomsten in 2018 in uw agenda:
Donderdag 7 juni
Donderdag 4 oktober
Donderdag 29 november