Tweede Kamer stemt voorlopig in met overdracht monumenten aan de Nationale Monumentenorganisatie

Op 4 november stemde de Tweede Kamer voorlopig in met de overdracht van een groot pakket monumenten aan de Nationale Monumentenorganisatie. De Commissie Wonen en Rijksdienst van de Tweede Kamer was in het algemeen overleg van 1 oktober positief over de overdracht, maar had desondanks nog een aantal aanvullende vragen. Deze zijn naar het inzicht van de leden van de Kamercommissie in het overleg van 4 november duidelijk beantwoord. Het wachten is nu op een laatste schriftelijke uitwerking van een van de antwoorden in een brief door de Minister. Zodra met deze uitwerking door de Kamer is ingestemd, kan de overdrachtsovereenkomst tussen het Rijk en de NMo worden afgesloten. De ondertekening zal naar verwachting op korte termijn plaatsvinden.