Positief onthaal voor de NMo bij de Landelijke Federatie het Behouden Huis

Ter gelegenheid van de jaarlijkse ledenbijeenkomst van de Landelijke Federatie Het Behouden Huis gaf directeur van de NMo Robert Quarles van Ufford 2 oktober een presentatie over de visie strategie en organisatie van de NMo. De presentatie werd goed ontvangen door de aanwezigen. Er werd in het bijzonder instemmend gereageerd op de constatering van Robert Quarles van Ufford dat ‘de behoefte aan vereniging binnen het Nederlandse monumentenveld sterk is’. De NMo zet zich in om deze vereniging binnen de Nederlandse monumentenwereld te realiseren.