Deelnemende organisaties

In 2013 nam een aantal monumentenorganisaties het initiatief tot de oprichting van de NMo. Deze monumentenorganisaties vormen nu de leden van de NMo:

De NMo heeft een open toetredingsstructuur en beoogt de komende periode meer professionele monumentenbeherende instellingen als lid te werven. Deelnemende organisaties kunnen gebruik maken van de diensten zoals professioneel advies, taxaties etc. Tevens hebben leden de mogelijkheid om via de NMo onderdeel uit te maken van nieuwe ontwikkelingen in het monumentenveld. Hiernaast zet de NMo zich in voor gezamenlijke inhoudelijke belangenbehartiging voor de leden en de sector.

Voor informatie over lidmaatschap, mail naar info@nationalemonumentenorganisatie.nl