Screenshot_2.pngDe NMo heeft een open toetredingsstructuur en beoogt de komende periode meer professionele monumentenbeherende instellingen als lid te werven. Deelnemende organisaties kunnen gebruik maken van de diensten zoals professioneel advies, taxaties etc. Tevens hebben leden de mogelijkheid om via de NMo onderdeel uit te maken van nieuwe ontwikkelingen in het monumentenveld. Hiernaast zet de NMo zich in voor gezamenlijke inhoudelijke belangenbehartiging voor de leden en de sector.

Voor informatie over lidmaatschap, mail naar info@nationalemonumentenorganisatie.nl