Training Effectief Monumentenbeheer
In september 2019 gaat de tweede editie van de Training Effectief Monumentenbeheer van de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) van start. Kijk hier voor meer informatie. Belangstellenden kunnen zich via dit formulier aanmelden voor de training.

Programma:
Dag 1 | 3 september | Effectief monumentenbeheer – wat, waartoe en hoe
Dag 2 | 8 oktober | Samenwerken met stakeholders en burgers
Dag 3 | 29 oktober | Duurzaamheid en energietransitie
Dag 4 | 19 november | Visieontwikkeling op exploitatie en beheer
Dag 5 | 10 december | Eindpresentaties, certificaatuitreiking en feestelijke borrel


Vrijdag 8 november 2019
Kennisbijeenkomst NMo en Stichting Het Nederlandse Interieur, Monumenten in het licht: hoe verlicht je een historisch in- en exterieur goed en wat levert dat op?
10.00 – 18.00 in Dordrecht

Donderdag 5 september 2019
Kennisbijeenkomst NMo NU, Overheid en professionele erfgoedeigenaren: hoe willen we in de toekomst samenwerken aan de instandhouding van monumenten?
13.45 – 18.00 in Amersfoort


Donderdag 6 juni 2019
Kennisbijeenkomst NMo NU, samen met Stichting Werelderfgoed Nederland: Energietransitie en (wereld)erfgoed: wat betekent de overgang naar een duurzaam energiesysteem voor het Nederlandse (wereld)erfgoed?
15.00 – 17.00, De Observant, Stadhuisplein 7 in Amersfoort
Voor het programma klik hier


Donderdag 7 februari 2019
Kennisbijeenkomst NMo NU: Kerkenvisies: een impuls voor de toekomst van monumentale kerkgebouwen in Nederland, vanuit zorgen én positieve trends
14.15 – 18.00 in Amsterdam


Donderdag 6 december 2018
Lancering Nationaal Monumenten Portaal
15:00 - 18:00 uur
De Observant, Stadhuisplein 7, Amersfoort
Voor het programma klik hier


Donderdag 29 november 2018

Kennisbijeenkomst NMo NU: Duurzaam energiebeheer en monumenten: nieuwe inzichten en slimme oplossingen
15:00 - 17:00 uur
NMo, OLV Ter Eem Klooster, Daam Fockemalaan 22, Amersfoort
Voor het programma klik hier


Zaterdag 24 november 2018

Overdracht Oostkerk in Middelburg
10:30 - 13:30 uur
Voor het programma klik hier


Donderdag 27 september 2018

Kennisbijeenkomst NMo NU: Wateroverlast en monumenten: voorkomen van schade en overlast bij bemalingen
12:30 - 18:00 uur
De Bazel Amsterdam, Vijzelstraat 32, Amsterdam
Voor meer informatie klik hier


Donderdag 7 juni 2018
Kennisbijeenkomst NMo NU: Verrassend rood in het groen: van verscholen geheim tot verbindende schakel in het historisch landschap
14:00 - 18:00 uur
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5 Amersfoort
Voor meer informatie klik hier


Donderdag 1 februari 2018
Kennisbijeenkomst NMo NU: Virtual Reality & Serious Gaming: het Profijt voor Monumenten
13:00 - 18:00 uur, Leeuwarden
Voor meer informatie klik hier


Donderdag 23 november 2017
Kennisbijeenkomst 5 NMo 'Erfgoed Telt': toekomstbestendig erfgoedbeleid
Voor meer informatie klik hier


Donderdag 9 november 2017
Nationaal Monumentencongres, Leeuwarden
Voor meer informatie klik hier


Donderdag 12 oktober 2017
Kennisbijeenkomst 4 NMo: Exploitatie van Historische Huizen en Industriële Complexen
15.00 – 17.00, NMo, OLV Ter Eem Klooster, Daam Fockemalaan 22, Amersfoort
Voor meer informatie klik hier


Zaterdag 9 en zondag 10 september 2017
Open Monumentendag, diverse van onze monumenten zijn dit weekend opengesteld


Maandag 3 juli
Kennis Indoor Monumenten over de NMo en de SMB bij Rijksvastgoedbedrijf in Den Haag
Aanmelden kan via deze link

 

Maandag 5 juni 2017
Dag van het Kasteel, op meerdere locaties op Tweede Pinksterdag
Klik hier voor het programma

 

Woensdag 17 mei 2017
Congres Herbestemming 2017: ontwikkelen door behoud
14.30 – 18.00, Ringersfabriek, Alkmaar

 

Maandag 15 mei 2017
Fondsenwervingsbijeenkomst Oostkerk, Middelburg
18:00 - 21:00 uur Oostkerk, Middelburg

 

Dinsdag 25 april 2017
Kennisbijeenkomst 2 NMo
Restauratie toekomstbestendig: Uitvoeringsichtlijnen en Restauratiebestek: wat willen en kunnen we daarmee?
13.00 – 17.00, NMo, OLV Ter Eemklooster, Daam Fockemalaan 22, Amersfoort

 

Dinsdag 14 maart 2017
Workshop Customer Journey en Functioneel Ontwerp NMo digitaal platform monumenten
10.00 – 13.00, NMo, OLV Ter Eem Klooster, Daam Fockemalaan 22, Amersfoort

 

Donderdag 9 maart 2017
Kennisbijeenkomst 1 NMo
Maatschappij en monument: Erfgoedwaardering door diverse brillen bezien
15.00 – 17.00, NMo, OLV Ter Eem Klooster, Daam Fockemalaan 22, Amersfoort